La Putaspina – Teaser

La Putaspina – Teaser

El podcast on els creadors de Berícid Sulfúric fem el que ens dona la gana.

Estrena el 10 de juny.

Editat per Anna Ferrer Albertí.

Música: Trailer de Lite Saturation sota llicència CC BY-ND 4.0 Deed

Portada del podcast: Yuliiaka via Freepik