56 – Rapunzel en la ciudad

56 - Rapunzel en la ciudad

Què hi deu haver, més enllà del bosc? Quines meravelles m’estic perdent aquí tancada?

Escrit per Anna Ferrer Albertí, Vicent Ortega i Pau Pérez. Amb Vicent Ortega com a Narrador, Pau Pérez com a Guineu, Laia Garcia com a Taquillera, Anna Ferrer Albertí com a Cambrera i la col·laboració estel·lar d’Irene Miràs com a Rapunzel.

Portada d'Annadiplosis.

Sintonia de Jordi Borrull.

Música de l'episodi:
Stationary Sign - Merrily We Go
Beethoven - Pastoral Op 21
Ritchie Everett - Snooty Fox
Golden Age Radio - Stompin' Jazz Night
John and The Land of Plenty - The Shakes
Stationary Sign - Heavy Lifting
Dez Moran - Treated Too Well
Stationary Sign - Not Sure What You Mean
Mac Taboel - That Beard Suits You
Mac Taboel - Nothing to Fear