56 – Rapunzel en la ciudad

56 – Rapunzel en la ciudad

Què hi deu haver, més enllà del bosc? Quines meravelles m’estic perdent aquí tancada?

Escrit per Anna Ferrer Albertí, Vicent Ortega i Pau Pérez. Amb Vicent Ortega com a Narrador, Pau Pérez com a Guineu, Laia Garcia com a Taquillera, Anna Ferrer Albertí com a Cambrera i la col·laboració estel·lar d’Irene Miràs com a Rapunzel.

Portada d’Annadiplosis.

Sintonia de Jordi Borrull.

Editat per Anna Ferrer Albertí.

Música de l’episodi:
Stationary Sign – Merrily We Go
Beethoven – Pastoral Op 21
Ritchie Everett – Snooty Fox
Golden Age Radio – Stompin’ Jazz Night
John and The Land of Plenty – The Shakes
Stationary Sign – Heavy Lifting
Dez Moran – Treated Too Well
Stationary Sign – Not Sure What You Mean
Mac Taboel – That Beard Suits You
Mac Taboel – Nothing to Fear