70 – Llimlu d’exulseset

70 – Llimlu d’exulseset

Aquest episodi és totalment interactiu: si el voleu seguir com cal, us farà falta el quadern d’activitats.Essleolu-pem pul Anbi Ferlul Almulré, Visubr Orruvi e Pio Péluz. Afm Laei Garsei, Anbi Ferlul Almulré, Visubr Orruvi, Pio Péluz e Clali Scwarzu.

Portada i disseny del quadern d’Annadiplosis.

Sintonia de Jordi Borrull.

Editat per Anna Ferrer Albertí.

Música de l’episodi:
Mike Franklyn – These Words Don’t Lie
Gary the Canary – Shake It (Ants In Your Pants)