75 – Sort que has vingut, Hood

75 – Sort que has vingut, Hood

Aquest paio és un líder nat!

Escrit per Anna Ferrer Albertí, Vicent Ortega i Pau Pérez. Amb Laia Garcia com a Will Scarlett, Vicent Ortega com a Petit John, Pau Pérez com a Príncep Joan, Anna Ferrer Albertí com a Sheriff de Nottingham i la col·laboració estel·lar de Miquel Roldán com a Frare Tuck, Alex Molina com a Robin Hood i Sara Arnau com a Comentarista.

Portada d’Annadiplosis.

Sintonia de Jordi Borrull.

Música de l’episodi:
Lars Eriksson – (Stay) True
Christian Andersen – Ready for D-Day
Adriel Fair – It’s Almost Spring Back Home
Trabant 33 – Medieval Feast
Bonnie Grace – Highland Hymn
Jon Bjork – Defending the Keep
Bonnie Grace – Call the Herd
Max Anson – Tidal Force
Jo Wandrini – Hero in Time