61 – Guillema Decòrum

61 – Guillema Decòrum

Des que va obrir les portes a mitjans del segle XIX, el Centre Penitenciari Guillema Decòrum ha estat una institució tan temuda com respectada.

Escrit per Anna Ferrer Albertí, Vicent Ortega i Pau Pérez. Amb Clara Schwarze com a Doctora Brugats, Laia Garcia com a Directora, Vicent Ortega com a 108 i 659, Pau Pérez com a Gonsales i 710, Anna Ferrer Albertí com a 314 i les col·laboracions estel·lars d’Eva Lluch com a 521, Ramon Hernàndez com a 268 i Aina Lluch com a 437.

Portada d’Annadiplosis.

Sintonia de Jordi Borrull.

Editat per Anna Ferrer Albertí.

Música de l’episodi:
Jean Leonti – Through the Hallway
Edward Joe Myers – Temple of Karma
Claude Signet . Round You Go
Franz Gordon – One Legged Waltzing
Jerry Lacey – No Cat, No Dog
Million Eyes – My Roommate Is a Spider
Christian Andersen – Corner Cube
Bonn Fields – Marry Me