61 – Guillema Decòrum

61 - Guillema Decòrum

Des que va obrir les portes a mitjans del segle XIX, el Centre Penitenciari Guillema Decòrum ha estat una institució tan temuda com respectada.

Escrit per Anna Ferrer Albertí, Vicent Ortega i Pau Pérez. Amb Clara Schwarze com a Doctora Brugats, Laia Garcia com a Directora, Vicent Ortega com a 108 i 659, Pau Pérez com a Gonsales i 710, Anna Ferrer Albertí com a 314 i les col·laboracions estel·lars d'Eva Lluch com a 521, Ramón Hernández com a 268 i Aina Lluch com a 437.

Portada d'Annadiplosis.

Sintonia de Jordi Borrull.

Música de l'episodi:
Jean Leonti - Through the Hallway
Edward Joe Myers - Temple of Karma
Claude Signet . Round You Go
Franz Gordon - One Legged Waltzing
Jerry Lacey - No Cat, No Dog
Million Eyes - My Roommate Is a Spider
Christian Andersen - Corner Cube
Bonn Fields - Marry Me