66 – El Cotarro

66 – El Cotarro

La qüestió no és la lactosa, senyora Codina. La qüestió és el respecte.

Escrit per Anna Ferrer Albertí, Vicent Ortega i Pau Pérez. Amb Laia García com a Carolina Calabrese, Vicent Ortega com a Enrico Testa, Anna Ferrer Albertí com a Margarita Codina, Pau Pérez com a Jacint Codina, Clara Schwarze com a Rosa Codina​ i les col·laboracions estel·lars de Lluis Nicolau com a Virgilio Calabrese i Marc Gómez com a Mauro Calabrese.

Portada d’Annadiplosis.

Sintonia de Jordi Borrull.

Editat per Anna Ferrer Albertí.

Música de l’episodi:
Trabant 33 – Ciao Ciao
Jon Algar – Boneyard Dance
Franz Gordon – Altostratus
Spectacles Wallet and Watch – Careful Thoughts
Wendel Scherer – Chills
Christian Andersen – Everything We Know
Ivy-Rose Lyon – If That Ain’t Love
Max Anson – A Slight Advantage
Christophe Gorman – Little Idea
Kikoru – Cold Nights
Experia – Sense of Betrayal