Futur Fest 2022

Fotos preses el 22 d'octubre de 2022 al Futur Fest. Es van representar els episodis [‘saɪbəʳpʌŋk] i La primera veritat, amb la col·laboració estel·lar d'Irene Miràs i Enric C. Rigau.