EXTRA – Preparant la vuitena

EXTRA – Preparant la vuitena

Un cop d’orella a la primera reunió de la temporada de Berícid Sulfúric! Els guionistes llancen propostes fresques sobre la taula, en reciclen d’anteriors, compren, venen i encaixen peces per anar plantejant episodis.

Podreu sentir el primer episodi de la vuitena temporada el 4 d’octube!

Portada d’Annadiplosis.

Sintonia de Jordi Borrull.