EXTRA – L’estat de la qüestió

EXTRA – L’estat de la qüestió

Es comenta que en aquest parc hi ha bastants abellerols.

Selecció d’escenes de l’obra teatral Eustaquicidi, de la companyia Gemma Pèl. Amb Pau Pérez, Anna Ferrer Albertí, Vicent Ortega i Laia Garcia.

Sintonia de Jordi Borrull.

Música de l’episodi:
Phoenix Tail – Returning Home Again
Bonnie Grace – Dark Waters
Jon Björk – Early Footsteps