EXTRA – Classe de podcasting

EXTRA – Classe de podcasting

Classe del cicle “Noves Narratives Sonores: Podcasting” de la Universitat Autònoma de Barcelona impartida per Anna Ferrer Albertí.

Portada d’Annadiplosis.

Sintonia de Jordi Borrull.