EXTRA – Caos a la Terra

EXTRA – Caos a la Terra

Sorpresa! Una pandèmia mundial pot ser més forta que un podcast independent.

Podeu veure aquest extra en vídeo aquí.

Portada d’Annadiplosis.

Sintonia de Jordi Borrull.

Editat per Anna Ferrer Albertí.

Música de l’episodi:
Homebody – Flippa Club
Etienne Russell – Fair Oak Outskirts
Arthur Benson – Tiny Footsteps
Traditional – Saint Saens the Elephant
Marten Moses – Hidden Minds
Jerry Lacey – Secret Beehive
Jerry Lacey – The Blind Cat
Jerry Lacey – Hiccup Situation