Jordi Chiner

 

Jordi Chiner

Escriptor

Episodis de Berícid Sulfúric amb relats de Jordi Chiner: