El Cacau 2017

Fotos preses el 4 de juliol de 2017 al Festival Escènic de Petit Format El Cacau per Xess Carrot. Es van representar els episodis L'hora d'en Zac Zachary i La casa del dentista, amb la col·laboració estel·lar de Clara Schwarze.