El Cacau 2018

Fotos preses el 22 de juliol de 2018 al Festival Escènic de Petit Format El Cacau per Xess Carrot. Es va representar l'episodi La cançó de les finestres, amb la col·laboració estel·lar d'Àlex Molina.