Fotos de procés

 
Imatges del procés d'escriptura i gravació de Berícid Sulfúric, extretes de Com es va fer La bella florista.