Fotos de procés

Imatges del procés d'escriptura i gravació de Berícid Sulfúric, extretes de Com es va fer La bella florista.