EXTRA – Un cadàver a les dotze

EXTRA - Un cadàver a les dotze

Et necessito per una darrera gran aventura. Em faràs aquest favor?

Amb Laia Garcia com a Pili Sánchez, Vicent Ortega com a Élmesdur Galathel, Pau Pérez com a Balbino Bruguers i Anna Ferrer Albertí com tota la resta.

Documents d'interès:

Portada d'Annadiplosis.

Música de l'episodi:
Sir Cubworth - Hitchcockian
Kevin MacLeod - Comfortable Mystery 1
Josh Lippi & The Overtimers - Fresno Alley
JR Tundra - Enochian Magic
The Mini Vandals - Echo Sclavi
Sir Cubworth - Something is wrong
Sir Cubworth - Strange things at night
Sir Cubworth - Murder Mystery
Sir Cubworth - Fun House Trap